Winkelwagen

Speciaal

Volgende >>


DIT IS ONZE STEM TEGEN ARMOEDE


NUR 740 mens en maatschappij

Artikelcode: 978-90-79217-03DIT IS ONZE STEM TEGEN ARMOEDE
     

In april 2008 heb ik het initiatief genomen om door honderden Nederlanders een boek te laten schrijven over armoede in Nederland. Binnen een half jaar reageerden ruim 25.000 mensen op mijn oproep op internet en stuurden honderden mensen hun veelal hartverscheurende persoonlijke verhalen.
Driehonderd van deze verhalen heb ik, als mijn stem tegen armoede in Nederland, gebundeld in het boek:

'DIT IS ONZE STEM TEGEN ARMOEDE'

Het boek is in 2009 vanuit de verkoop opbrengsten, gratis aangeboden aan de leden van het Koninklijk Huis, de leden van de Regering, de leden van de Tweede Kamer en alle landelijke en regionale media, waaronder kranten, tijdschriften en tv-omroepen. Opdat ook in 2010 de aandacht voor het armoedeprobleem in Nederland niet verslapt, worden de per 31.12.2009 niet verkochte boeken begin 2010, eveneens vanuit de opbrengsten van verkochte boeken, gratis aangeboden aan zoveel mogelijk College's van Burgemeesters en Wethouders en lokale media. Eventuele daarna nog resterende opbrengsten gaan naar de helaas broodnodige voedselbanken in Nederland.
Hieronder treft u de oproep aan die ik op internet had geplaatst en het voorwoord van het boek:

Oproep op internet:

Laatst ging ik, na eerst mijn boodschappen gedaan te hebben, onverwacht bij een vriend op bezoek. Hij schrok. ‘Ik heb niks in huis!’ Ik lachte. ‘Mijn auto ligt vol!’ Zijn ogen begonnen te glanzen toen ik mijn kofferdeksel opende. Hij liep snel terug naar binnen. Toen ik even later met zes puddingbroodjes binnenkwam, brak hij. ‘Wat is er man?’ Hij zei niets. Ik pakte hem vast. ‘Vertel nou joh!’ Hij liep naar de keuken en opende de deur van de koelkast. Behalve een pak melk was hij leeg. ‘Nee hè! Je hebt geen geld.’ Ik wilde vragen hoe dat kwam, maar wist bijtijds mijn woorden in te slikken. ‘Verdomme man!’ We hebben vijf minuten zonder woorden in de keuken gestaan. ‘Waarom dacht je dat ik altijd een smoes had als jullie me vroegen om iets mee te gaan drinken?’ In de auto terug naar huis heb ik gevloekt. ‘Shit! En ik heb niets gezien. Verdomme nog aan toe! En ik maar ach en wee roepen als ik iets over armoede op tv zie.’ Toen ik diezelfde avond op het journaal hoorde dat de inkomens van onze topbestuurders opnieuw met ruim twintig procent waren gestegen en de inkomens van de gemiddelde Nederlander met amper twee procent, heb ik een paar keer serieus achter mijn oren gekrabd. Het werd tijd om mijn stem te verheffen. 

DIT IS MIJN STEM TEGEN ARMOEDE 
Armoede is vlakbij. Als je het eenmaal hebt gezien, blijf je het zien. Overal! Ook bij jou in de straat. Ik dacht dat ik sociaal was, maar ik zag het niet. Toen onze minister president onlangs door een journaliste werd gevraagd: ‘Maar waarom zijn er dan voedselbanken?’ antwoordde hij: ‘Ach mevrouw, weet u, het valt allemaal best wel mee.!’ Onze politici moeten, net als ik en velen met mij, wakker geschud worden.
 
DIT IS MIJN STEM TEGEN ARMOEDE 
Dat wakker schudden, dat doen we samen. Wij gaan met honderden mensen een boek schrijven over armoede in Nederland. Dat boek krijgt als titel:
 
‘DIT IS ONZE STEM TEGEN ARMOEDE’ 

Inderdaad! Je hoort het goed! Wij gaan samen een boek schrijven. Ieder van jullie gaat een stukje schrijven over ‘Armoede in Nederland’. In dat stukje schrijf je iets over: 
Wat de confrontatie met armoede bij jou teweegbrengt. 
Hoe je denkt dat armoede moet worden aangepakt. 
Wat jezelf wilt doen aan het armoedeprobleem. 
Jullie tekst wordt, behoudens eventuele kleine tekstuele aanpassingen en spellingscorrecties, ongecensureerd in het boek opgenomen. De stukjes worden alfabetisch geplaatst. (Op voornaam, achternaam en met vermelding van woonplaats.) 

DIT IS MIJN STEM TEGEN ARMOEDE 
Ik ga dit boek uitgeven zodra er voldoende tekst is. Niemand van de schrijvers mag er iets aan verdienen, ik ook niet. De opbrengsten gaan naar de voedselbanken.
 
DIT IS MIJN STEM TEGEN ARMOEDE 
Het boek zal namens de schrijvers worden aangeboden aan de leden van het Koninklijk Huis, de leden van de Regering, de leden van de Tweede Kamer en aan een groot aantal landelijke kranten en tv programma’s. 

DIT IS MIJN STEM TEGEN ARMOEDE 
Jan Razenberg, auteur. 
Voorwoord:

Binnen drie maanden nadat ik de oproep had geplaatst, ontving ik ruim 25.000 reacties en hadden honderden mensen verhalen ingezonden over hun ervaringen met armoede in Nederland. Soms analyserend, maar meestal vanuit de persoonlijke situatie of vanuit de confrontatie met armoede bij familie, vrienden, buren of collega’s. Een enkele keer ‘vingerwijzend’, maar voor het overgrote deel vanuit grote betrokkenheid met de medemens. Armoede betekent voor veel schrijvers niet alleen onvoldoende eten voor je kinderen of het ontbreken van geld om in de winter de kachel te laten branden. Het betekent ook dat je in een sociaal isolement terechtkomt omdat het in onze cultuur ‘not done’ is om over de minder positieve dingen in je leven te praten. 
Een van de schrijfsters vertelde me hierover: ‘We leven in een cultuur waar alles draait om het mooiste, het grootste, het beste, het duurste. Alleen de eerste telt. Voor de laatste hebben we geen belangstelling. Vind je het gek dat mensen dan niet over hun armoede durven te praten. Daarom doe ik mee aan dit boek,’ zei ze. ‘Alleen als we laten zien wat armoede in Nederland werkelijk inhoudt, is er een kans dat er oplossingen komen.’ 
Het totaal van de verhalen geeft een uitgebreid beeld over wat armoede in Nederland in de dagelijkse praktijk inhoudt, maar ook waardoor het wordt veroorzaakt en hoe mensen, veelal met de moed der wanhoop, alles doen om uit hun situatie te komen. Uit de verhalen blijkt ook dat het ‘om de dooie dood niet zo is dat het veelal eigen schuld dikke bult is,’ zoals een van de schrijvers letterlijk zegt. 
‘Vergeet niet dat armoede van de een, het resultaat is van hebzucht van de ander,’ zei een van de andere schrijfsters me toen ze haar verhaal persoonlijk kwam afgeven en ze voegde eraan toe: ‘Vroeger lagen bij de wiptoestellen in de speeltuin zakjes zand om bij de kleinere kinderen te leggen, zodat die ook met grotere kinderen konden spelen. Die zakjes zand zorgden voor het evenwicht. Onze leiders van vandaag zeggen dat we moeten ‘samenwerken’ om de problemen in de ‘samenleving’ op te lossen. Maar zeg me nu eens eerlijk Jan! Hoe kunnen we werkelijk samenleven als de verschillen tussen rijk en arm alsmaar groter worden en er geen redelijk evenwicht meer is? 
Bestuurders, politici en onze topmanagers, die al kapitalen verdienen, gaven zichzelf en elkaar, alleen vorig jaar al en nog los van alle bonussen, meer dan 20 procent loonsverhoging, terwijl de gemiddelde Nederlander er amper op vooruit ging. Dat heeft toch niets meer met ‘samenleven’ te maken! Bestuurders en politici in Nederland weten onvoldoende wat armoede in de praktijk betekent. Ze zwijgen erover en áls ze erover praten, lijken het mensen uit een andere wereld die totaal geen idee hebben over wat het is om met twee of drie kinderen van 30 euro per week en soms nog minder je boodschappen te moeten doen. Het wordt tijd dat iedereen weet wat het in de dagelijkse praktijk betekent als je arm bent in ons rijke land. Als onze leiders in de politiek, maar ook op het werk en in het maatschappelijk leven het goede voorbeeld gaan geven, zul je merken dat er weer een echte ‘samenleving’ ontstaat en geloof me dat met de energie die dan vrij komt, de problemen pas werkelijk opgelost kunnen worden.’ 
Dit boek is bedoeld voor hen die denken dat het anno 2008 wel meevalt met de armoede in Nederland en voor degenen die politiek, maatschappelijk, economisch of op een andere manier iets kunnen veranderen aan de groeiende disbalans tussen arm en rijk. Het is een document met drie honderd, soms hartverscheurende, persoonlijke verhalen over de vaak verborgen armoede in Nederland, maar het is ook een boek dat ons de sleutels aanreikt om te werken aan een nieuw evenwicht. De verhalen in dit boek zijn geschreven in de periode april tot en met juli 2008. Enkele maanden voordat een mondiale crisis binnen de financiële wereld is uitgebroken. Laten we hopen en elkaar erop aanspreken dat door deze crisis de verschillen tussen arm en rijk in Nederland niet nog groter worden.

Jan Razenberg, auteur
.
Gratis te lezen op www.janrazenberg.nl
Gratis te lezen op www.janrazenberg.nl

Aantal